Om oss

Bøe Begravelsesbyrå er en familie-bedrift, etablert av Hildegard Bøe, ført videre av sønnen Erik, og de senere årene også ved barnebarnet Elin Bøe Haugland.

Begravelsesbyrået ble etablert i 1946, og familien Bøe overtok firmaet fra 1965. Vi er stolte og takknemlige for at vi gjennom alle disse årene har bistått flere og flere familier i Sandefjord med de arbeidsoppgavene som følger ved et dødsfall. I takt med økt arbeidsmengde har også bemanningen i byrået økt. Vi er fem ansatte, i tillegg til Erik og Elin, jobber også Trond Paulsen, Bjarne Lavold og John Haugland i byrået. (Se mer på ”Ansatte”)

Det er en meningsfull og utfordrende jobb vi har. Vi setter vår ære i at arbeidet skal utføres etter tre hoved-fundamenter: ærlighet, tilgjengelighet og presisjon. Vi ønsker å bidra til at pårørendes ønsker og valg for gravferden blir planlagt og utført med kvalitet og verdighet i alle ledd. Samtidig har vi fokus på å holde tidsbruken og kostnadene nede ved å gjennomføre arbeidsoppgavene mest mulig rasjonelt og med effektiv kvalitetssikring.

Som godkjent medlem av Begravelsesbyråenes Forum Norge (bfn.no) er vi underlagt etiske regler for yrkesutførelsen. Gjennom BFN har vi tilgang til kurs, bransje-skole og annen faglig kompetanse. De siste 12 årene har vi også vært med i et faglig samarbeid med utvalgte begravelsesbyråer rundt Oslo-fjorden, gjennom Gruppen av Samarbeidende Begravelsesbyråer(gsb.no).

Kontakt Oss
x