Bøe Begravelsesbyrå / Lokal informasjon / Livssynåpen seremoni

Livssynåpen seremoni

Livssynåpen seremoni

Å markere livets slutt med en verdig seremoni betyr mye når noen går bort. At avskjeden skjer i avdødes ånd, er også viktig for mange pårørende. Ikke alle er klar over at det er mulig å ha en seremoni utenom Den norske kirke eller andre tros- og livssynssamfunn

Vi i Bøe begravelsesbyrå kan hjelpe dere med å planlegge og gjennomføre seremonien slik dere øsnker det. Vi har kontakt med ulike ressurspersoner som kan bistå ved gjennomføringen av seremonien, sereminiledere, musikere og solister.

I Sandefjord om omegn er det flere rom og lokaliteter som er godt egnet for å gjennomføre en livssynåpen seremoni. De fleste pårørende ønsker å ha seremonien i et kapell (Orelund kapell / Ekeberg kapell) men mulighetene er mange.

Mer info finnes på departementets hjemmesider:

https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/kud/tema-og-redaksjonelt-innhold/redaksjonelle-artikler/2012/livssynsaapen_seremoni_ved_gravferd/id691474/

Kontakt Oss
x